แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนวัดไชโยควรอยู่ในระดับใด
 

 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา   
          โรงเรียนวัดไชโย ขอรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๕๒ ซึ่งผลการประเมินการเมินโรงเรียนวัดไชโยได้รับรางวัลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๒ และได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก

 
องค์อุปถัมภ์โรงเรียนพระสิทธิพัฒนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

บุคลากรในโรงเรียน
 • ผอ.เฉลียว เงินดี
 • ครูวิไลวรรณ เกษมสุข
 • ครูกฤษณา กลีบจำปา
 • ครูสมร ทองศักดิ์
 • ครูนวลฉวี นวกภูมิ
 • ครูวัชรี เงินดี
 • ครูวันทนีย์ ผลทรัพย์
 • ครูเพ็ญทิพย์ ศุภนคร
 • ครูรัตนา รัตนราศรี
 • ครูมณฑา อินทร์แก้ว
 • ครูศิริวรรณ ขลังธรรมเนียม
 • ครูยุพา คลี่สกุล
 • ครูไพเราะ คงรอต
 • ครูเกศินี สอนแก้ว
 • ครูเกรียงศักดิ์ บุญเชิด
 • ครูพิมพ์รัตน์ ปัทมโรจน์
 • ครูสาธิต จริตศรี
 • ครูภัทราภรณ์ ศรีสมบัติ
 • ครูนิรันดร์ เอี่ยมนิ่ม
หนังสือราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้320
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา657
mod_vvisit_counterเดือนนี้2246
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา3866
mod_vvisit_counterจำนวนผู้ชมทั้งหมด228798